ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายม่วงลีบ-กงตอ 2 ตำบลคลองสระ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2564