ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสระ โดยซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาอัมไพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564