ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมาตรี เรื่องมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควืด-19) ว่าด้วยแนวทางเเละวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด19(ฉบับที่8/2564)
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศราชมาตรี เรื่อง มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ว่าด้วย เเนวทางเเละวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด19 (ฉบับที่ 8/25654)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2564