กิจกรรม : ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2565รายละเอียด :
    

 10 มิถุนายน 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาคมตำบลคลองสระ ร่วมประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
ณ. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ


Dingdong togel
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562    อ่าน 98 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**