กิจกรรม : โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออกในตำบลคลองสระ


รายละเอียด :
    

 5 มิถุนายน 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด การอบรมและเดินรณรงค์ โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออกในตำบลคลองสระ
โดยมี อสม.ตำบลคลองสระนักเรียนในเขตตำบลคลองสระ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักกับโรคไข้เลือดออกและรักษาความสะอาดไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ของยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค
จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองสระร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ


http://206.189.151.151/
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562    อ่าน 96 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**