กิจกรรม : โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายละเอียด :
    

 1 มิถุนายน 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ พร้อมคณะ ผู้ใหญ่ สำราญ ทองสุวรรณ ผู้ใหญ่ บุญส่ง จันทรภักดี ผู้ช่วย สุนทร อนุภักดิ์ ผู้ช่วย สุนทร โจมฤทธิ์ นายทองใบ แซ่ฉั้ง เข้าร่วมอบรม โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ. โรงเรียนแม่เจย์ดีวิทยาคม ตำบลแม่เจย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทของแต่ละพื้นที่ ที่เข้าร่วมอบรม นำเสนอผลกระทบ ปัญหาวิธีป้องกัน ที่เกิดขึ้นของตำบลคลองสระ ศึกษาแนวทางการป้องกัน และเตรียมความพร้อมกรณีก่อนเกิดและหลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อเป็นกรณีศึกษานำมาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลคลองสระต่อไป


JOKER123
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2562    อ่าน 100 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**